1 Pomiary pola elektromagnetycznego | Laboratorium w Warszawie