NASZE USŁUGI

POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Urządzenia telekomunikacyjne:

 • stacje bazowe telefonii komórkowej

 • anteny radiolinii

 • instalacje wewnętrzne Wi-Fi

 • serwerownie

Urządzenia medyczne:

 • rezonanse magnetyczne

 • diatermie chirurgiczne (lancetron, ERBE, Famed, valleylab, BTL, EMED, MG, Olympus)

 • diatermie rehabilitacyjne (BTL, Magnetronik, MW, Magner)

GPZ
pomiary

Urządzenia przemysłowe:

 • zgrzewarki

 • piece indukcyjne

 • spawarki

Urządzenia energetyczne:

 • linie wysokiego napięcia

 • główne punkty zasilające (GPZ, RPZ)

 • transformatory

POMIARY HAŁASU

Środowisko ogólne

tunel
 • hałas przemysłowy (instalacje, urządzenie
  i zakłady przemysłowe)
 • hałas komunikacyjny (drogi, linie kolejowe
  i tramwajowe)
 • hałas lotniczy (lotniska)

Środowisko pracy (BHP)

bhp
 • hałas na stanowiskach pracy
 • dobór ochronników słuchu

Akustyka budowlana

biuro
 • hałas w budynkach mieszkalnych i użytkowania publicznego
 • pomiar czasu pogłosu
laboratorium

POMIARY CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH:

 •  formaldehyd

 • epoksyetan

 • gazy anestetyczne (sewofluran, podtlenek azotu)

 • i inne

DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA I TECHNICZNA:

 • kwalifikacje obiektów telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska
 • analizy rozkładu promieniowania pola elektromagnetycznego od instalacji radiokomunikacyjnych
 • projekty techniczne, rozbudowy, modernizacji instalacji radiokomunikacyjnych
mapa