Pomiary pola elektromagnetycznego – Warszawa

Oferujemy profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego. Współpracujemy z firmami z wielu branż, dokonując pomiarów pól magnetycznych oraz pól elektrycznych w różnych środowiskach. Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania prac nawet w najtrudniejszych warunkach. Prowadzimy badania również na wysokościach. Posiadamy akredytacje uprawniające do wykonywania oferowanych przez nas pomiarów pola elektromagnetycznego.

Jakie pomiary pól elektromagnetycznych prowadzimy?

W ramach usługi pomiaru pól magnetycznych oraz pól elektrycznych zajmujemy się badaniami instalacji różnego rodzaju, między innymi urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Wśród nich wymienić należy:

 • rezonanse magnetyczne
 • diatermie chirurgiczne (lancetron, ERBE, Famed, valleylab, BTL, EMED, MG, Olympus),
 • diatermie rehabilitacyjne (BTL, Magnetronik, MW, Magner).

Wykonujemy pomiary pola elektromagnetycznego także w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak:

 • stacje bazowe telefonii komórkowej,
 • anteny radiolinii,
 • instalacje wewnętrzne Wi-Fi,
 • serwerownie.

Zajmujemy się instalacjami energetycznymi. Badamy pola elektryczne w przypadku między innymi:

 • linii wysokiego napięcia,
 • głównych punktów zasilających (GPZ, RPZ),
 • transformatorów.

Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą także urządzeń przemysłowych. Wykonujemy badania takich sprzętów jak:

 • zgrzewarki,
 • piece indukcyjne,
 • spawarki.

Jaki jest cel wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego?

Promieniowanie elektromagnetyczne nie jest wynalazkiem człowieka. Istnieje ono w naturze, jednak rozwój nowoczesnej technologii przyczynił się do jego zwiększenia. Dlatego też konieczne stało się kontrolowanie jego poziomu i ocena oddziaływania na środowisko. Wyniki pomiarów poszczególnych instalacji i urządzeń muszą mieścić się w przewidzianych dla nich normach. Dzięki monitoringowi pola elektromagnetycznego możemy kontrolować jego wpływ na otoczenie oraz ludzi pracujących przy badanych obiektach. Wykonujemy, również pomiary hałasu w środowisku pracy i pomiary hałasu w ochronie środowiska