1 Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy | lbg.waw.pl
tccolor logo
ilaccolor logo
pcacolor logo

NASZE USŁUGI

BADAMY ROZKŁAD POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO WOKÓŁ:

urządzenia medyczne

Urządzeń
medycznych

energetyka

Obiektów
energetycznych

rehabilitacja

Urządzeń
rehabilitacyjnych

telekomunikacja

Obiektów
telekomunikacyjnych

przemysł

Urządzeń
przemysłowych

rezonans

Rezonansów
magnetycznych

WYKONUJEMY POMIARY HAŁASU DLA:

audio

Środowiska
ogólnego

praca

Środowiska
pracy (BHP)

dom

Akustyki
budowlanej

BADAMY CZYNNIKI CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W:

szpitale

Szpitalach

apteki

Aptekach

zaklady

Zakładach
przemysłowych

WYKONUJEMY DOKUMENTACJĘ ŚRODOWISKOWĄ:

telekomunikacja

Kwalifikacje obiektów telekomunikacyjnych

Analizy promieniowania

Analizy promieniowania pola elektromagnetycznego

Projekty techniczne

Projekty
techniczne

NAPISZ DO NAS

DLACZEGO MY?

pomiary

Akredytowane pomiary

sprawozdania

Czytelne sprawozdania z pomiarów,
cieszące się uznaniem klienta

dokumentacja bhp

 Pomoc przy opracowywaniu
dokumentacji BHP

badania w kraju

Badania wykonywane na terenie
całego kraju

przemysł

 Rzetelność i wysoka jakość
wykonywanych pomiarów

młody zespół

 Młody, energiczny i elastyczny
zespół ludzi