POMIARY POLA

ELEKTROMAGNETYCZNEGO

KWALIFIKACJE I ANALIZY

ŚRODOWISKOWE

SZKOLENIA BHP

WSTĘPNE I OKRESOWE

Wykonujemy precyzyjne pomiary rozkładu pola elektromagnetycznego dla celów BHP oraz ochrony środowiska. Zgłaszamy instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne oraz opracowujemy dokumentacje środowiskowe. Prowadzimy działalność szkoleniową w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie oraz Poznaniu.